Klik op ons logo voor de homepage
Merlenhove > Aanmelden

User Name

Password

Info New or Forgotten?

Volgen

Delen

Aanmelden

Lid worden

Lid wordt u door een van onderstaande online inschrijfformulieren zo volledig mogelijk in te vullen en 1) een pasfoto te mailen (zie rechts) en 2) het machtigingsformulier te ondertekenen (zie hieronder).

Let op: Als foto in Jpeg-formaat en machtigingsformulier (en eventuele kopie inschrijvingsbewijs bij Studentenlidmaatschap) niet binnen 14 dagen zijn ontvangen komt de aanmelding te vervallen!!

Inschrijfformulier ASPIRANTEN

Je bent in 2019 aspirant als je bent geboren in 2008 of later.

Inschrijfformulier JUNIOREN

Je bent in 2019 junior als je bent geboren in 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 of 2007.

Inschrijfformulier STUDENTEN

Stuur een kopie van het inschrijvingsbewijs van jouw dagopleiding binnen twee weken naar de ledenadministrateur, per adres Offenbachlaan 69, 2102 ZP Heemstede.

Inschrijfformulier SENIOREN

Je bent in 2019 senior als je bent geboren in 2001 of eerder.

Machtiging en betaling

Machtigingsformulier

Het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier voor automatische incasso van contributie en entreegeld. Klik hier om machtigingsformulier te downloaden. 

Betaling contributie en entreegeld

In de maand februari/maart worden het entreegeld en de contributie van uw rekening afgeschreven. In het geval van aanmelding na februari vindt dit direct na uw inschrijving plaats. De KNLTB spelerspas wordt bij aanvang van het speelseizoen op 1 april beschikbaar gesteld wanneer aan de betalingsverplichting van de contributie en het inschrijfgeld is voldaan en de pasfoto door de KNLTB op de spelerspas is verwerkt. In het clubhuis op het tennispark kan de pas dan worden afgehaald. De spelerspas is vereist voor het spelen op het park en voor het deelnemen aan competities en toernooien.

LET OP: mail uw pasfoto !

Uw pasfoto is noodzakelijk

Onze leden worden aangemeld bij de KNLTB en de bond eist daarbij dat wij uw pasfoto digitaal aanleveren. Mail daarvoor uw pasfoto in Jpeg-formaat naar ledenadministratie@merlenhove.nl. Mailt u foto's van meerdere gezinsleden, geef dan duidelijk aan welke foto van wie is.

Let op: zonder een pasfoto kunnen we de inschrijving niet verwerken!

Eisen aan uw digitale pasfoto

  • De verhouding breedte/hoogte moet circa drie/vier zijn en de minimale afmeting 300 bij 400 pixels.
  • De foto moet jou voorstellen en recent, duidelijk en goed gelijkend zijn.
  • De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn.
  • De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn.
  • Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen. Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien je kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is.

S P O N S O R S