Klik op ons logo voor de homepage
Merlenhove > Baancommissariaat

User Name

Password

Info New or Forgotten?

Volgen

Delen

Baancommissariaat

Baancommissariaat

Op dinsdag- en donderdagmiddag is er een baancommissaris aanwezig van 13.00 tot 15.30 uur om tennispartijen in te delen. De baancommisaris wordt gerekruteerd uit de leden die deelnemen aan het baancommissariaat.
De leden krijgen aan het begin van het seizoen een e-mailbericht met daarbij het inschrijfformulier voor deelname aan het baancommissariaat.
Voor vragen kan men zich wenden tot Margo van Daal tel. 023-5285745 óf Bob Kersten tel. 023-5293429.

Aanmeldingsformulier Baancommissariaat

Richtlijnen voor de baancommissaris

 

De baancommissaris dient 10 minuten voor het begin aanwezig te zijn. De partijen worden 5 - 10 minuten voor het heel en het half uur ingedeeld en op het bord geplaatst.

De baancommissaris vormt de partijen uit de leden die op dat moment aanwezig zijn en hun pasjes hebben ingeleverd.

 

De baancommissaris kan de gespeelde partijen op papier bijhou­den: formulieren zijn in het clubgebouw aanwezig.

Let op: degenen die gezeten hebben krijgen bij de indeling voorrang op de nieuwkomers! 

 

Afhankelijk van het aanbod zal de baancommissaris naar sterkte indelen.

Combinaties met een speelsterkte naar boven of naar beneden kunnen tot de mogelijkheden behoren. Op de pasjes staat de speelsterkte aangegeven. De inde­ling op het bord is voor iedereen bindend, alleen de baancom­missaris is gerechtigd wijzigingen aan te brengen.

 

Uiteraard mogen er verzoeken worden ingediend, de baancommis­saris be­slist of er aan het verzoek wordt voldaan. De baancom­missaris is en blijft de baas!!

Een pasje van de juiste kleur en een goedgelijkende foto is verplicht. Zonder pasje heeft men geen recht van spelen.
 

Junioren en senioren mogen van elkaars banen gebruik maken als deze niet bespeeld worden. Indien een junior - of seniorbaan geclaimd wordt door de rechthebbende, mag eerst het half uur worden afgemaakt.

De baanverdeling is op het mededelingen­bord aanwezig.
 

N.B. Mocht u niet zeker zijn of er als gevolg van de weersom­standigheden of conditie van de baan gespeeld kan worden, bel dan 023- 5 28 49 19.

De groundsman beslist of er gespeeld kan worden.

S P O N S O R S