Klik op ons logo voor de homepage
Merlenhove > Tossen

User Name

Password

Info New or Forgotten?

Volgen

Delen

Tossen

Tossen op zondagmiddag, dinsdag- en donderdagavond

Om de zondagmiddagen na de competitie en behoudens evenementen, dinsdag- en donderdagavond zeker te stellen van een leuke en gezellige toss-avond is er een groep mensen samengesteld die deze middag en avonden begeleidt.

Regels


Tijdstip indelen

De baancommissaris dient 15 minuten voor het begin aanwezig te zijn. De partijen worden 5 - 10 minuten voor het heel en het half uur ingedeeld en op het bord geplaatst.

De baancommissaris vormt de partijen uit de leden die op dat moment aanwezig zijn en hun pasjes hebben ingeleverd.

 

Alle aanwezigen hebben gelijke rechten op speeltijd

De baancommissaris kan de gespeelde partijen op papier bijhou­den: formulieren zijn in het clubgebouw aanwezig.

Let op: degenen die gezeten hebben krijgen bij de indeling voorrang op de nieuwkomers!

 

Indeling naar speelsterkte

Afhankelijk van het aanbod zal de baancommissaris naar sterkte indelen.

Combinaties met een speelsterkte naar boven of naar beneden kunnen tot de mogelijkheden behoren. Op de pasjes staat de speelsterkte aangegeven.

 

De inde­ling op het bord is voor iedereen bindend, alleen de baancom­missaris is gerechtigd wijzigingen aan te brengen.

 

Enkelspel

Alleen als er voldoende ruimte is kunnen enkelspelen ingedeeld worden. Enkelspelen kunnen niet gespeeld worden als er mensen moeten blijven wachten

 

Verzoeken

Uiteraard mogen er verzoeken worden ingediend bij de baancommissaris, zoals bij spelers die met z’n vieren willen trainen. De baancommis­saris be­slist of er aan het verzoek kan worden  voldaan. Alleen, de baancom­missaris is en blijft de baas!

Een pasje van de juiste kleur en een goedgelijkende foto is verplicht. Zonder pasje heeft men geen recht van spelen.

 

Gebruik van Junior- en Senior banen

Junioren en senioren mogen van elkaars banen gebruik maken als deze niet bespeeld worden. Indien een junior - of seniorbaan geclaimd wordt door de rechthebbende, mag eerst het half uur worden afgemaakt.

De baanverdeling is op het mededelingen­bord aanwezig.

 

N.B. Mocht u niet zeker zijn of er als gevolg van de weersom­standigheden of conditie van de baan gespeeld kan worden, bel dan 023- 5 28 49 19.

De groundsman beslist of er gespeeld kan worden.

Tossleiding

Annelies Freriks heeft de coördinatie van deze groep op zich genomen. Bij vragen kan men zich tot haar wenden
Er zal getracht worden om iedereen die wil tennissen, of je nu wel of niet alleen komt, in te delen voor zo leuk mogelijke partijen. Elk half uur wordt er gewisseld.

Uitgangspunt is: Zoveel mogelijk tennisplezier voor iedereen!

S P O N S O R S